Hem
Filosofi
Etiken i arbetet
Vår roll i arbetet
Skrifter
Utvärderingar
Ledamöter

Välkommen till Styrelsekollegiet

Styrelsekollegiet är en ideell förening för erfarenhetsutbyte kring styrelsearbete. Styrelsekollegiet har ca 19 medlemmar som alla har styrelsearbete som sin primära sysselsättning. Alla medlemmar har en gedigen styrelseerfarenhet som tillsammans täcker alla betydande bolagsformer, branscher och styrelseroller. 

Det har nu gått ett drygt kvarts sekel sedan Styrelsekollegiet startade sin verksamhet år 1981 och kollegiet har under de gångna åren träffats 8-10 gånger per år.

Till flera av Styrelsekollegiets möten bjuds några av Sveriges mer namnkunniga frontfigurer inom affärslivet och det offentliga in för diskussion, vilket bidrar till kompetenshöjande och kreativa möten.

Styrelsekollegiet har deltagit i press, debatt, kurser och seminarier samt hittills författat ett tiotal småskrifter och andra publikationer om styrelsearbete, bl.a. våra web-baserade verktyg för utvärdering av styrelse och VD.

Varje ledamot i Styrelsekollegiet tar ett personligt och engagerat ansvar för sina styrelseuppdrag. Ledamöterna har i dagsläget tillsammans engagemang i över 150 bolagsstyrelser.

   Styrelsekollegiets skrifter
Här kan du öppna, läsa och ladda hem Styrelsekollegiets skrifter om styrelsearbete.

Till skrifterna.
   Utvärdering styrelse och VD
Här finner du mallar för utvärdering.

Till utvärderingsmallar.
   Styrelsekollegiet internt
Logga in här.
Samarbetspartner

Webforum Europe AB

Kontaktperson: Peter Kopelman mail: peter@kopelman.se
Provided by Webforum